Công ty Đất Phương Nam đã hoàn thành vào tháng 08 năm 2011 Dự án: Nhà máy De Heus Địa điểm: Khu công nghiệp Dầu Giây – Đồng Nai Hạng mục: Cọc khoan nhồi D600 thử tĩnh và đại trà, số lượng 240 cọc, chiều sâu 20m trong đó có 18m khoan đất và 02m khoan đá.

 

Dau Giay 1

 

Dau Giay 2

 

Dau Giay 3

 

Dau Giay 4

 

Dau Giay 5

 

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600

CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY DE HEUS

ĐỊA ĐIỂM: KHU CÔNG NGHIỆP DẦU GIÂY – ĐỒNG NAI