Công ty Nền Móng Đất Phương Nam đã thi công 467 cọc tường vây d400mm, chiều sâu 9-11m, công trình Trường Đại Học Kiến Trúc – Tp. HCM.

KHOAN GUỒNG XOẮN (CỌC KHOAN NHỒI LÀM TƯỜNG VÂY)

DHKT (1)

 

DHKT (2)

 

DHKT (3)

 

DHKT (4)

 

DHKT (5)

 

DHKT (6)

 

DHKT7

 

DHKT8

 

DHKT9

 

DHKT10

 

CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC – TP. HCM

HẠNG MỤC: CỌC KHOAN NHỒI D400

ĐỊA ĐIỂM: 48 ĐẶNG VĂN BI, Q.THỦ ĐỨC, TP. HCM

81caothang

 

81caothang1

 

81caothang3

 

81caothang4

 

THI CÔNG CỌC TƯỜNG VÂY D400

ĐỊA ĐIỂM : 81 CAO THẮNG, QUẬN 3 – TP. HCM