Nền Móng Đất Phương Nam đã thi công khoan dẫn đóng cừ Larsen công trình: SAIGON METRO LINES

Hình ảnh thi công khoán dẫn đóng cừ Larsen :

khoan-dan-dong-cu-la-sen-metro-line-1

khoan-dan-dong-cu-la-sen-metro-line-2

khoan-dan-dong-cu-la-sen-metro-line-3

khoan-dan-dong-cu-la-sen-metro-line-4

khoan-dan-dong-cu-la-sen-metro-line-5

khoan-dan-dong-cu-la-sen-metro-line-7

 

Video khoan dẫn đóng cừ Larsen

Mọi chi tiết xin liên hệ :