Công trình: Viện chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện quân Y 175
Hạng mục: Khoan dẫn D400mm
Địa điểm: 786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Khoan dẫn D400mm - Bệnh viện 175

Khoan dẫn D400mm – Bệnh viện 175

Khoan dẫn D400mm - Bệnh viện 175

Khoan dẫn D400mm – Bệnh viện 175

Khoan dẫn D400mm - Bệnh viện 175

Khoan dẫn D400mm – Bệnh viện 175

Khoan dẫn D400mm - Bệnh viện 175

Khoan dẫn D400mm – Bệnh viện 175

Khoan dẫn D400mm - Bệnh viện 175

Khoan dẫn D400mm – Bệnh viện 175

Khoan dẫn D400mm - Bệnh viện 175

Khoan dẫn D400mm – Bệnh viện 175

Khoan dẫn D400mm - Bệnh viện 175

Khoan dẫn D400mm – Bệnh viện 175