CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4
HẠNG MỤC: KHOAN DẪN ĐÓNG CỪ LARSSEN ĐƯỜNG KÍNH D400MM
ĐỊA ĐIỂM: XÃ VĨNH TÂN, HUYỆN TUY PHONG, BÌNH THUẬN

khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan

khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan-1

khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan-2

khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan-3

khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan-4

khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan-5 khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan-6

khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan-7

khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan-8