CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4
HẠNG MỤC: KHOAN DẪN ĐÓNG CỪ LARSSEN ĐƯỜNG KÍNH D400MM
ĐỊA ĐIỂM: XÃ VĨNH TÂN, HUYỆN TUY PHONG, BÌNH THUẬN

khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan

khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan-1

khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan-2

khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan-3

khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan-4

khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan-5 khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan-6

khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan-7

khoan-dan-dong-cu-lasen-vinh-tan-8

Nền Móng Đất Phương Nam đã thi công khoan dẫn đóng cừ Larsen công trình: SAIGON METRO LINES

Hình ảnh thi công khoán dẫn đóng cừ Larsen :

khoan-dan-dong-cu-la-sen-metro-line-1

khoan-dan-dong-cu-la-sen-metro-line-2

khoan-dan-dong-cu-la-sen-metro-line-3

khoan-dan-dong-cu-la-sen-metro-line-4

khoan-dan-dong-cu-la-sen-metro-line-5

khoan-dan-dong-cu-la-sen-metro-line-7

 

Video khoan dẫn đóng cừ Larsen

Mọi chi tiết xin liên hệ :