HẠNG MỤC : THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm

CÔNG TRÌNH : TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

ĐỊA ĐIỂM : 8-10-12 Bà Triệu, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm - TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH ANTHI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm - TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm – TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

 

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm - TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH ANTHI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm - TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm – TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

 

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm - TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm – TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

 

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm - TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm – TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

 

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm - TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm – TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

 

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm - TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm – TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

 

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm - TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm – TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

 

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm - TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm – TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

 

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm - TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm – TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

 

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm - TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm – TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

 

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm - TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm – TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

 

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm - TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600mm – TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY THÀNH AN

Video Thi công cọc khoan nhồi D600MM

 

Mọi chi tiết thi công cọc khoan nhồi d600mm xin liên hệ: 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN NỀN MÓNG ĐẤT PHƯƠNG NAM

Công ty Đất Phương Nam đã hoàn thành vào tháng 08 năm 2011 Dự án: Nhà máy De Heus Địa điểm: Khu công nghiệp Dầu Giây – Đồng Nai Hạng mục: Cọc khoan nhồi D600 thử tĩnh và đại trà, số lượng 240 cọc, chiều sâu 20m trong đó có 18m khoan đất và 02m khoan đá.

 

Dau Giay 1

 

Dau Giay 2

 

Dau Giay 3

 

Dau Giay 4

 

Dau Giay 5

 

THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI D600

CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY DE HEUS

ĐỊA ĐIỂM: KHU CÔNG NGHIỆP DẦU GIÂY – ĐỒNG NAI